Služby spojené s pohledávkami

Vykupujeme a spravujeme pohledávky.

Férově, podle zákonů a etických norem.

Odkupujeme pohledávky odkup_pohledavek

První pohledávku jsme odkoupili v roce 2003. Od té doby jsme úspěšně vyřešili tisíce případů, proto umíme pohledávky dobře nacenit. Vždy připravujeme konkrétní cenovou nabídku. Spolupracujeme s bankami, nebankovními poskytovateli, konkursními správci, inkasními agenturami, podnikateli. Odkupujeme pohledávky z úvěrů, leasingových smluv, hypoték, pohledávek z pojistného plnění nebo z obchodně-právních vztahů. Umíme spolupracovat na krátkodobé i dlouhodobé bázi a odkup pohledávek financujeme z vlastních zdrojů.

Spravujeme pohledávky sprava_pohledavek

Zabýváme se dlouhodobou správou pohledávek a pomáháme věřitelům získat zpět jejich peníze. Jsme menší společnost, a proto máme čas každou pohledávku pečlivě analyzovat. Volíme optimální způsob vymáhání pohledávky. V pravidelných intervalech ji sledujeme, upravujeme možnosti vymáhání. Naší prioritou je dohoda s dlužníkem a přizpůsobení splácení jeho finančním možnostem. Jsme úspěšní ve vymáhání čerstvých i starších pohledávek, jež se mohou zdát jako neřešitelné případy. Vždy pracujeme v mezích zákonů. Umíme vymáhat pohledávky v České republice, na Slovensku i v Rakousku.
Pohledávky vymáháme mimosoudně (korespondenčně i návštěvou dlužníka), pomocí soudního řízení, prostřednictvím exekucí nebo v rámci insolvencí.

Konzultujeme konzultace

Dělíme se s vámi o své zkušenosti. Zajímají vás naše postřehy? Potřebujete získat informace ohledně pohledávek, trhu nebo exekucí? Rádi se s vámi sejdeme.

  • Navrhujeme optimální postupy při vymáhání konkrétních pohledávek.
  • Posuzujeme možné právní kroky a analyzujeme výsledky.
  • Pomáháme stanovit cenu pohledávky před jejím odkupem.
  • Analyzujeme situaci dlužníka před případným soudním sporem.
  • Podělíme se s vámi o zkušenosti s konkrétními soudními exekutory.